تین نیوز | همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی با هدف اعتلای صنعت هوایی ، ارتقای ایمنی هوانوردی ، سلامت پروازها و همچنین آسیب شناسی و بررسی مسائل ایمنی هوانوردی در تیر ماه برگزار خواهد شد.

رئیس کمیته اجرایی همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی اعلام کرد: متقاضایان شرکت در همایش تا پانزدهم بهمن فرصت دارند خلاصه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

حمید حبیبی با بیان اینکه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود ، گفت: همایش با مشارکت شرکت های هواپیمایی، شرکت فرودگاههای کشور، جامعه خلبانان ایران، انجمن هلی کوپتری ایران، پژوهشکده حمل و نقل، اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران، انجمن هوافضای ایران، سازمان صنایع هوایی نیروی مسلح، انجمن شرکت های هواپیمایی ایران، دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، شریف، نیروی هوایی، شهید ستاری، دانشکده صنعت هواپیمایی کشور و پژوهشگاه هوافضا، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این همایش کارگاههای آموزشی تخصصی صاحبنظران و خبرگان هوافضایی ارائه می شود از همه صاحبنظران، دست اندرکاران، متخصصان، خبرگان، استادان و پژوهشگران صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوائی کشور دعوت
کرد با نام نویسی در سایت همایش به نشانی www.conference.cao.ir مقالات خود را ارسال کنند.

حبیبی گفت : طراحی و ساخت، تعمیرات و صلاحیت پروازی، فرودگاه، عملیات پرواز، سیستم مدیریت ایمنی و بررسی سوانح و دیگر موضوع های مرتبط از محورهای اصلی اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی است.
محورهای همایش طراحی و ساخت: ارزیابی پتانسیل خطرات در طراحی گزارش خرابی، عملکرد ناصحیح و عیوب ناشی از سیستم ها و اجزای هواپیما ، افزایش یا عمردهی قطعات وسایل پرنده و ایمنی سیستم مدیریت ایمنی در تشکیلات طراحی و تولید نقش آزمایشات و تست ها در تامین ایمنی است.

محورهای تعمیرات و صلاحیت پروازی هم در برگیرنده ساختار تعمیر و نگهداری و مدیریت صلاحیت پروازی در شرکت های هواپیمایی مقرارت ایمنی مربوط به تعمیر و نگهداری و صلاحیت پروازی بررسی ایمنی در هواپیمای سالخورده ارتباط زنجیره تامین قطعات و ایمنی است.

در محور عملیات پرواز و بررسی هم به موضوع های نقش عوامل انسانی پرواز کنترل شده به زمین (CFIT) تاثیر آموزش کارکنان بر ایمنی موارد فنی ایمنی در کابین و کاکبیت نقش عوامل انسانی در بروز سوانح و روشهای پیشگیری از آن
آثار فناوری بر ایمنی بررسی می شود.

سیستم های مدیریت ایمنی و بررسی سوانح ، تاثیر متغیر های اقتصادی بر ایمنی در حفظ استانداردها ، مدیریت ارزیابی ریسک و تعیین پتانسیل خطرات سیستم مدیریت ایمنی فرهنگ ایمنی پیشگیری و تحلیل سوانح طرح اضطراری شرکت های هواپیمایی هم بررسی می شود.

دیگر موضوع های همایش نیز شامل
مکان یابی سایت فرودگاه ها ، جانمایی مناطق و محوطه های فرودگاهی ، پراکندگی تاسیسات و تجهیزات سمت هوایی (Airside) ، تاثیر فرودگاه در کاهش سوانح و حوادث ،ظرفیت فرودگاه با ترافیک هوایی پذیرش شده بررسی سیستم های ناوبری آینده است.