تین نیوز | اداره مراقبت پرواز فرودگاه مشهد در راستای افزایش ایمنی و بررسی راهكارهای بهینه در ارائه سرویس كنترل ترافیك هوایی چهار كارگروه تشكیل داد.
به‌گزارش تین نیوز از روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی؛ در راستای جهت‌دهی مناسب به سیستم آموزش و مدیریت هدفمند مجموعه مراقبت پرواز فرودگاه مشهد، چهار کمیته با عناوین کمیته فنی، آموزش، پرسنلی، اتوماسیون و فناوری اطلاعات تشکیل شد.
این کمیته‌ها جهت پیشبرد اهداف و سیاست‌های اداره مراقبت پرواز در راستای افزایش ایمنی و بررسی راهكارهای بهینه در ارائه سرویس كنترل ترافیك هوایی تشكیل شده و فعالیت خود را در جلسات منظم هفتگی و ماهیانه و تحت نظر رییس اداره مربوطه انجام می‌دهد.
بر این اساس كمیته فنی مراقبت پرواز فرودگاه مشهد مسئولیت دریافت و بررسی گزارشات واصله، گزارشات داوطلبانه ایمنی، بازبینی دوره‌یی دستورالعمل‌ها و تهیه گزارشات تكمیلی جهت ارائه به كمیته فنی اداره‌كل مراقبت پرواز را بر عهده دارد.
كمیته آموزش نیز مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی پرسنل، برگزاری جلسات آموزشی ماهیانه در سه گروه رادار، تقرب و برج مراقبت پرواز، آماده‌سازی آنها جهت اخذ گواهینامه‌های صلاحیت كاری و برگزاری و برنامه‌ریزی جهت بازآموزی كنترلرهای مراقبت پرواز را در دستور كار خود خواهد داشت.
كمیته پرسنلی هم مسئولیت برنامه‌ریزی شیفت‌های كاری پرسنل، برنامه‌ریزی جهت برپایی سیستم مدیریت بر توانمندی پرسنل و بررسی عملكرد كنترلرها جهت معرفی به واحد آموزش به‌منظور آمادگی دریافت ریتینگ و بازآموزی كنترلرهای ریتینگ‌‌دار را بر عهده خواهد داشت.
همچنین كمیته اتوماسیون و فناوری اطلاعات نیز با توجه به وجود سیستم رادار و اتوماسیون در اداره مراقبت پرواز فرودگاه مشهد و لزوم بررسی و ارائه راهكارهای عملیاتی در زمینه فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی نرم‌افزاری شکل گرفته و در راستای طراحی نرم‌افزارهای كاربردی و اداری مرتبط با حرفه مراقبت پرواز، با نظارت مسئولین اداره مراقبت پرواز و بر اساس نیاز تحت نظر سه كمیته فوق‌الذكر انجام وظیفه خواهد کرد.