تین نیوز | مه غلیظی که از بامداد سه شنبه آبادان و دیگر شهرهای جنوبی خوزستان را فرا گرفت دید افقی را در آبادان به 50 متر رساند.

رییس اداره هواشناسی آبادان اظهارکرد: بدلیل غلظت مه، مقدار رطوبت هوای شهر آبادان هم اکنون 100 درصد می باشد که با گرم شدن تدریجی هوا در ساعات میانی روز از غلظت مه کاسته خواهد شد.

ˈسعید ابراهیمیانˈ افزود: ریزش هوای سرد عرض های شمالی ناشی از استقرار سامانه پرفشار طی امروز سه شنبه و دیروز دوشنبه وضعیت مه غلیظ در استان خوزستان به همراه داشته است.

وی گفت: انتظار می رود از اواخر وقت امروز این سامانه که منجر به کاهش دید افقی شده از منطقه عبور کند.
وی دمای کنونی هوای منطقه پنج درجه سانتی گراد نسبت به دیروز دو درجه کاهش یافته است.

مه غلیظ تردد وسایل نقلیه را در محورهای آبادان به ماهشهر، خرمشهر، اروندکنار و دیگر مناطق و جاده های روستایی و ترانزیتی با مشکل مواجه کرده و خودروها به دلیل کاهش شعاع دید با چراغ روشن در سطح شهر و جاده تردد می کنند.

رانندگان باید با توجه به عرض کم و نامناسب جاده های روستایی بویژه جاده آبادان به اروندکنار با احتیاط رانندگی کنند.
گفتنی است مه صبحگاهی برای دومین روز متدولی شهرهای جنوب خوزستان را فرا گرفته است.

مرجع