یک اتفاق عجیب در فرودگاه مهرآباد
مطالبه: یک هواپیمای سعودی که قرار بود دو روز پیش مسافران فرودگاه اصفهان را به مدینه ببرد، به بهانه بدی آب و هوا در فرودگاه اصفهان، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی " مطالبه ": یک هواپیمای سعودی که قرار بود دو روز پیش مسافران فرودگاه اصفهان را به مدینه ببرد، به بهانه بدی آب و هوا در فرودگاه اصفهان، در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

به گفته یکی از مسافران این پرواز، این هواپیما به جای اینکه دوباره به فرودگاه اصفهان رفته و مسافران را سوار کند، از فرودگاه مهرآباد تهران دوباره به سمت مدینه پرواز کرده است.

در دو روز گذشته مسافران این پرواز در فرودگاه اصفهان سرگردان شده‌اند و هیچ نهادی پاسخگوی آنها نیست تا زمان دوباره پرواز را مشخص کند، ضمن آنکه از زمان موعد سفر آنها به مدینه دو روز هم گذشته است.