یك شركت آمریكایی با خرید جت های شخصی قدیمی و بازسازی آنها، این هواپیماها را با قیمتی بالاتر به فروش می رساند.
شركت "نكستانت ایرواسپیس" كه در ایالت اوهایوی آمریكا مستقر است، جت های اختصاصی 10 تا 20 ساله را خریداری می كند و پس از نصب موتورها و سامانه های الكترونیكی جدید و انجام تزئینات داخلی، با قیمتی بیشتر آنها را به فروش می رساند.
بر اساس این گزارش، درست است كه جت های اختصاصی برخی شاهزاده ها یا تجار بسیار معروف قیمتی برابر با 400 میلیون دلار دارد، اما پرداخت این رقم برای همه مقدور نیست و در این میان، برخی افراد كه نیاز به در اختیار داشتن جت اختصای دارند، با پرداخت رقمی در حدود 25 میلیون دلار، صاحب یك جت اختصاصی نسبتا مدرن می شوند.
گفتنی است قیمت یك جت اختصاصی كه از عمر آن بیش از 10 سال گذشته باشد و موتورها و سامانه های آن قدیمی باشند، در حدود پنج میلیون دلار است.