گروه جامعه: با گذشت حدود شش ماه ازآغاز فعاليت دولت جديد، متاسفانه هنوز جاي خالي، تدبير و اميد در صنعت حمل و نقل هوايي نمايان است.

ناصر دادور (كارشناس هوا فضا):

هرچند طي اين مدت شاهد تغييرات اندكي در بعضي از بخشهاي مديريتي دراين حوزه بوديم، اما هنوز نتايج مثبت و مورد نظر مردم و كارشناسان اين حوزه قابل لمس و تحقق نيست. شايد عزيزان هنوز به دنبال فرصت بيشتري براي كسب تجربه هستند شايد هم منتظر چگونگي عملياتي شدن توافق ژنو، به هر حال اين پرواز اين روزها با تاخير رو به رو شده است.

نمي‌دانم وزير محترم راه و شهر سازي چه ميزان از وقت روزانه خود را به مقوله مسكن اختصاص مي‌دهد و چه ميزان به راه و در بخش راه چه ميزان را حول محور صنعت حمل و نقل هوايي و گپ با كارشناسان اين حوزه مي‌گذراند، اما فكر مي‌كنم كه زمان زيادي را به آن اختصاص نمي‌دهد، چراكه اكثر دلسوزان و كارشناسان اصلي و واقعي اين حوزه هنوز رخصت ديدار با ايشان را پيدا نكرد‌ه‌اند و حتي درب اتاق قائم مقام ايشان در بخش هوايي نيز همچنان به روي نخبگان اصلي اين صنعت بسته است. اينكه آقاي نوريان يك روز از لزوم ادغام ايرلاينها سخن مي‌گويند و چند روز بعد از اساس آن را محال مي‌دانند، نشان‌دهنده روش مديريتي آزمون و خطاست، روشي كه متاسفانه جز عقب افتادگي كشور دستاورد جديدي به دنبال نداشته و نخواهد داشت.

شايد اگر وزير محترم راه و شهرسازي با طرح‌هاي اصلي و بر زمين‌مانده اين صنعت رو به رو بود، مجبور نمي‌شد طرحهايي مانند ساخت هواپيما و شهر فرودگاهي را زياد جدي بگيرد طرح‌هاي كه متاسفانه به دلايل متعدد جزهزينه هنگفت مالي چيزي در چنته ندارد. اگر ايشان از ميزان واقعي پروژه‌‌هاي زمينگير و تعريف شده اين صنعت آگاه بود، تا تعيين تكليف پروژه‌هاي كنوني باب طرح جديدي را باز نمي كرد.

مجری طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفته اند: راه‌اندازی ترمینال دو فرودگاه به دلیل این‌که سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد با بودجه‌ای که در حال حاضر داریم امکان‌پذیر نیست. ضمنا ايشان ياد آور مي‌شوند كه که برای سال آینده فقط 40 میلیارد تومان برای طرح توسعه فرودگاه امام در نظر گرفته شده که با توجه به نیاز به تکمیل پروژه‌های 80 درصد به بالا که به مراتب بیش از 400 میلیارد تومان است، بسیار اندک است.

نگارنده قصد دفاع از طرح‌هاي گذشته را ندارم و اساسا بسياري از آن را به مانند دو طرح اخير مضحك مي‌دانم اما سخن منباب اولويت‌بندي پروژه‌ها با توجه به شرايط وخيم اقتصادي و مالي كشور است.
سخن كوتاه مي‌كنم و تنها توصيه‌ام به مقامات ارشد اين حوز تامل بيشتر با بدنه كارشناسي و نخبگان اين مجموعه است. اميدوارم با باز شدن دربهاي اتاق مسئولان امر، زمينه‌هاي گفتگو با عقلاي اين صنعت، فراهم شود وكشتي به گل نشسته ناوگان حمل و نقل و هوايي كشور با تدبير درست به سر انجام برسد.


منبع: پایگاه خبری-تحلیلی بهار