رئیس سازمان هواپیمایی كشوری از صدور 185 هزار و 206مجوز پروازی برنامه ای و غیر برنامه ای برای شركت های هواپیمایی داخلی و 17300مجوز برای شركت های هواپیمایی خارجی طی 9 ماهه ابتدایی امسال خبر داد و گفت: طی مدت یاد شده در مجموع 202هزار و 506مجوز پروازی صادر شده است.
به گزارش تین نیوز از روابط عمومی سازمان هواپیمایی كشوری، علیرضا جهانگیریان اظهارداشت: از این تعداد مجوز پروازی صادر شده برای شركت های هواپیمایی داخلی در مسیر داخلی 146هزار و 594مجوز پرواز و در مسیر خارجی 38622 در مسیرهای خارجی صادر شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صدور 55هزار و 922 مجوز خارجی برای شركت های هواپیمایی خارجی افزود: در نه ماه سال جاری در مجموع 311 هزار و 16 پرواز از آسمان كشور انجام شد كه 123هزار و 949 پرواز داخلی، 130هزار و 718 پرواز عبوری و 49 هزار و 350 نشست و برخاست صورت گرفته است.
وی در ادامه اظهارداشت: در مدت مذكور 27471مجوز پرواز فوق‌العاده برای شركت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی صادر شده است كه از این تعداد 18210 مجوز در مسیرهای خارجی برای شركت‌های هواپیمایی داخلی و 2015مجوز صادره پروازهای فوق‌العاده در مسیرهای خارجی برای شركت‌های هواپیمایی خارجی صادر شده است.
جهانگیریان همچنین از صدور 11339 مجوز پروازی فوق العاده در مسیرهای داخلی برای شركت‌های هواپیمایی داخلی خبر داد و گفت: در 9ماهه ابتدایی امسال در حدود 15میلیون و 439هزار و 65مسافر توسط شركت های هواپیمایی داخلی جابه جا شده است.