این لیست از سایت فرودگاه کیش است ::::::::::

پرواز های ورودی
لوگوی شرکت نام شرکت شماره پرواز نوع هواپیما روز هفته زمان مبدا وضعیت
ماهان 1044 AB4 دو شنبه 14:00 مشهد طبق برنامه
کيش اير 7053 F100 دو شنبه 14:30 تهران اعلام ورود(14:45)
تابان 6263 MD82 دو شنبه 14:45 تهران اعلام ورود(15:00)
زاگرس
4084 MD82 دو شنبه 15:30 اهواز طبق برنامه
کيش اير 7021 MD83 دو شنبه 15:35 تهران طبق برنامه
ماهان 1043 AB4 دو شنبه 15:45 تهران طبق برنامه
آتا 5209 MD82 دو شنبه 16:15 تبريز طبق برنامه