مدیر فرودگاه آبادان گفت: با اجرای توافقنامه مشترک ایران و عراق و عملیاتی شدن طرح‌های تقرب جدید ، ابطال پروازهای فرودگاه آبادان سی درصد کمتر شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران آبادان ؛

آقای رضایی تصریح کرد: باند اصلی فرودگاه آبادان به گونه‌ای طراحی شده که هواپیماها برای فرود مجبور به پرواز در قسمتی از آسمان عراق هستند اما بعد از جنگ تحمیلی چون تفاهمنامه‌ای وجود نداشت هواپیماها مجبور به پرواز از باند مخالف بودند و در بسیاری از موارد سرعت شدید باد و گرد و غبار به تاخیر و در نهایت ابطال پروازها منجر می‌شد.
او گفت: در ده ماه گذشته بیش از پنجاه و یک پرواز از مجموع یک‌هزار و هشتصد و پانزده پرواز انجام شده/ باطل شده است.
مدیر فرودگاه آبادان خاطر نشان کرد: با نصب دستگاه فرود اتوماتیک که در حال حاضر مقدمات آن در حال اجراست پیش‌بینی می‌شود، رقم ابطال و تاخیرات پروازی به حداقل ممکن برسد.