ن هواپیمایی منتشر شد
◄ رکورددار تاخیر پرواز، کدام ایرلاین است؟يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۷


تین نیوز | آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی نشان می دهد، در دی ماه گذشته، ایران ایر، بیشترین درصد پرواز تاخیردار را داشته و بیشترین تاخیر در یک پرواز، مربوط به سپاهان (هسا) بوده است.

به گزارش تین نیوز، آمار سازمان هواپیمایی نشان می دهد از مجموع 786 پرواز انجام شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه، 484 پرواز تاخیر داشته و در مجموع، 49 هزار و 450 دقیقه تاخیر، در کارنامه این ایرلاین در ماه گذشته به چشم می خورد.

در دی‌ماه امسال، 62 درصد پرواز های هما تاخیر داشته و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت، 63 دقیقه است. همچنین 21 درصد پروازهای این شرکت در دی ماه، ابطال شده است.

بیشترین و کمترین درصد پرواز تاخیردار: هما و کاسپین
پس از ایران ایر، شرکت های هواپیمایی نفت، ماهان، سپاهان (هسا) و زاگرس، به ترتیب بیشترین درصد پرواز تاخیردار نسبت به کل پروازها را در دی ماه داشته اند. کمترین درصد پرواز تاخیردار نیز با 23 درصد متعلق به شرکت کاسپین است و شرکت های معراج و قشم، در رده های بعدی از نظر کمترین درصد پروازهای تاخیردار قرار دارند.

بیشترین و کمترین میزان تاخیر: سپاهان و کاسپین
در بخش میانگین تاخیر هر پرواز، شرکت سپاهان (هسا) با متوسط تاخیر 97 دقیقه در هر پرواز، در صدر است و پس از آن به ترتیب شرکت های ایران ایر، نفت، تابان و زاگرس قرار دارند. شرکت هواپیمایی کاسپین با میانگین 14 دقیقه تاخیر، کمترین میزان تاخیر را دارد و پس از آن شرکت های معراج و قشم، کمترین میانگین تاخیر در پرواز را دارند.

بیشترین و کمترین ابطال پرواز: سپاهان و قشم ایر

در بخش پروازهای ابطال شده، شرکت سپاهان (هسا) با ابطال 43 درصد از پروازهای خود در دی ماه، رکورددار ابطال پرواز است و شرکت های تابان، ایران ایر و ایران ایرتور در رده های بعدی از نظر ابطال پرواز قرار دارند. کمترین ابطال پرواز نیز با 7 درصد، مربوط به قشم ایر است. شرکت های کیش، ماهان و زاگرس، در رده های بعدی از نظر کمترین درصد ابطال پرواز قرار دارند.