رییس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) ضعف بازارهای بار هوایی را بیشترین نگرانی ایرلاین‌ها با وجود شواهدی که از بهبود نسبی در سال 2013 حکایت داشته است، عنوان کرد.تونی تایلر - رییس یاتا - که نماینده بیشتر ایرلاین‌های جهان است در یک کنفرانس مطبوعاتی در آستانه برگزاری نمایشگاه هوایی سنگاپور اظهار کرد: بیشترین نگرانی برای صنعت ایرلاین‌ها در حال حاضر بار هوایی است. بازار حمل بار هوایی ضعیف است در حالیکه منبع درآمد مهمی برای ایرلاین‌های بزرگ در آسیا به شمار می‌رود.


بار هوایی معیار سنجشی برای اقتصاد است. یاتا برآورد کرده است که حدود 35 درصد از تجارت جهان از نظر ارزش از طریق هوایی انجام می‌شود.


ترافیک حمل بار هوایی با کمک رشد قوی در منطقه خاورمیانه، در سطح جهانی 1.8 درصد در دسامبر افزایش یافت اما در آسیا 1.1 درصد کاهش داشت.


شرکت‌های آسیا - اقیانوسیه نیز حدود 40 درصد از بازار جهانی حمل بار هوایی را کنترل می‌کنند.


سنگاپور ایرلاینز هفته گذشته اعلام کرد که تقاضا برای حمل بار هوایی نسبتا ثابت بوده اما درآمد این بازار به دلیل وجود ظرفیت بیش از حد تحت فشار باقی می‌ماند.


بر اساس گزارش رویترز، برایان پیرس - اقتصاددان ارشد یاتا - معتقد است: با وجود این نگرانی‌های کوتاه مدت، دورنمای رشد شمار مسافران هوایی در آسیا مثبت باقی مانده است.