بسمه تعالی
با سلام

فرود امدن هواپيماي دانشمندان استراليايي روي باند يخي در اقيانوس منجمد جنوبي


دانشمندان استراليايي با يک فروند هواپيما در اقيانوس منجمد جنوبي فرود امدند .

به گزارش شبکه تلويزيوني فاکس نيوز؛ دانشمندان استراليايي با يک فروند هواپيما روي يک باند يخي در اقيانوس منجمد جنوبي فرود امدند.

اين هواپيما روي باندي فرود امد که با استفاده از اشعه ليزر به يخ هاي بلوري تبديل شده بود .

تاثير ليزر باعث شد که فرود امدن هواپيما روي اين باند يخي همانند فرود امدن درباند فرودگاهها باشد.

اين دانشمندان معمولا در فصل تابستان در اقيانوس منجمد جنوبي که دماي هواگرم تر مي شود مشغول تحقيقات مي شوند.
اکنون در نيمکره جنوبي تابستان است .

منبع: واحد مرکزی خبر