برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 1 ?? 1
dqw
 1. سید عماد رضوی ?????? ??
  سید عماد رضوی
  هوانورد نیمه فعال-سرگرد
  September 2013
  قزوین
  541
  تعداد تشکر : 808
  Thanked 1,583 Times in 443 Posts

  ??? ??? بوئینگ طی نامه ای به کاخ سفید خواهان فروش قطعات به ایران شد

  ﺩﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪﻧﯿﻮﯾﻮﺭﮎ، ﺍﯾﺮﻧﺎ - ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ ﻭ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﯾﺪﮐﯽ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺥ ﺳﻔﯿﺪ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
  ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2004 ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

  ﻭﯼ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﺭﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺥ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻻ‌ﺯﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

  ﺍﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯﯼ ﺍﺳﺖ.

  ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﯾﯿﻨﮓ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

  ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﻮﻭﻝ ﺩﺭ ﮐﺎﺥ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

  ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻼ‌ﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺗﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺯﯾﺮﺍ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

  ﺍﺭﻭﭘﺎﻡ 1908
  ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﭘﯿﺎﻡ /*
  #1 ارسال شده در تاريخ February 22nd, 2014 در ساعت 06:20:55

 2. The Following 8 Users Say Thank You to سید عماد رضوی For This Useful Post:

  afshinmardani (February 22nd, 2014), mamad pilot123 (February 22nd, 2014), mohamadbaha (February 22nd, 2014), Mohammadme (February 22nd, 2014), omidair (February 22nd, 2014), pakradm (February 22nd, 2014), parsboy (February 22nd, 2014), سينا حمزانلويي (February 22nd, 2014)

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0