پیوستن چین به باشگاه کشورهای رکورددار پیاده روی فضایی
چین با اعلام پرتاب 15 راکت، 17 ماهواره و فضاپیمای سرنشین دار به فضا در سال 2008 حیرت رسانه های خبری جهان را برانگیخت.این برای نخستین بار است که چین جزئیات برنامه های فضایی اش را تشریح می کند. بر اساس این برنامه، سال 2008 پرکارترین سال برای اکتشافات فضایی این کشور خواهد بود.این برنامه موجب حیرت رسانه های بین المللی شده است که برنامه های فضایی و اکتشافاتی چین و فناوری های مربوط به آن را دنبال می کنند.بر اساس گزارش چاینا دیلی، کارشناسان معتقدند پس از موفقیت تاریخی چین در اعزام فضانوردان به فضا در سال 2007، این کشور به عنوان قطب جدید اکتشافات فضایی جهان شناخته شده است.به گفته کارشناسان چین برنامه اکتشافات فضایی خود در سال 2008 را کاملا مدون و برنامه ریزی شده ارایه کرده است اما بسیاری بر این باورند که این کشور هنوز تا رسیدن به پیشرفتهای فضایی آمریکا و اروپا در عرصه تولید تجهیزات ماهواره ای فاصله زیادی دارد.این درحالی است که بر اساس برخی منابع خبری، در سال 2008 یک فضانورد چینی پس از اعزام شدن به فضا و جو زمین، کپسول فضایی خود را ترک کرده و پیاده روی فضایی انجام خواهد داد.
www.mehrnews.com