معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند با هدف همکاری بیشتر در خصوص بهسازی و ترمیم ساختار فیزیکی از محوطه Airside و Land side فرودگاه آبادان بازدید کرد.

به‌ گزارش تین نیوز به نقل از روابط‌ عمومی فرودگاه آبادان، طرح روکش آسفالت باند، بهسازی فاز دوم ترمینال، بهسازی فضای داخلی ترمینال و تغییر نمای ساختمان ترمینال فرودگاه از جمله موضوعات مورد مذاکره در این بازدید بود.

سیدعلی شریفی‌اصل معاون فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند در این بازدید با اشاره به جایگاه ویژه فرودگاه و تاثیر مستقیم توسعه فرودگاه در موقعیت منطقه گفت: این سازمان در سال جاری همکاری بیشتری در زمینه عمران و توسعه فرودگاه آبادان خواهد داشت و تلاش بر این است که وضعیت فیزیکی و کالبدی فرودگاه و محوطه آن به شرایط ایده‌آلی سوق داده شود.

شریفی‌اصل؛ توسعه و تغییر شرایط فرودگاه آبادان از اولویت‌های برنامه‌های منطقه دانست و گفت: سازمان منطقه آزاد اروند عزم جدی در اجرای این مهم دارد.

همچنین مدیر فرودگاه آبادان، همکاری سازمان منطقه آزاد در سال‌های گذشته را موجب تغییرات بسیار مطلوب در فضای سبز و پارکینگ خودروی این فرودگاه عنوان کرد.