اختلال در پروازهاي فرودگاه هلسينکي به علت اعتصاب ماموران برج کنترل

ساعت خبر: 17:08 - تاريخ خبر: 86/10/25
تهران/ واحد مرکزي خبر
اعتصاب کارکنان مرکز کنترل هوايي در فنلاند امروز صدها پرواز داخلي و بين المللي را در فرودگاه
هلسينکي - وانتاآ Helsinki-Vantaa مختل و مسافران را سرگردان کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از هلسينکي- رئيس هواپيمايي کشوري فنلاند ضمن اعلام اين مطلب افزود صدها پرواز داخلي و بين المللي از مبداء يا به مقصد هلسينکي با ساعتها تاخير صورت گرفت.
کارکنان کنترل هوايي به دعوت اتحاديه دويست و شصت نفره خود از ظهر امروز به وقت محلي اعتصاب دو ساعته خود را اغاز کردند.
هدف اعتصاب کنندگان اعمال فشار بر هواپيمايي کشوري در چارچوب مذاکرات مربوط به دستمزدها است.
هواپيمايي کشوري فنلاند اين اعتصاب را غير قانوني اعلام کرده است.