مجموعه پروازي آسمان ريانتظار به سر رسيد و اکنون پس از تلاش و رايزنيهاي بي وقفه راه اندازي يک مجموعه پروازي که از اهداف عاليه پرسان بود به ثمر نشست و در پايان اين راه پر نشيب و با حمايتهاي بي دريغ شهردار محترم تهران و نيز شهردار گرانقدر منطقه 20 شهرري و با درکي عالي از نياز جامعه جوان ايراني به برجسته ترين صنعت جهان افتخار بهره برداري و مديريت مجموعه پروازي آسمان ري در عهده پرسان قرارگرفت که ثمره اين اعتماد راه گشاي جلوه گري جوانان برومند و علاقه مند به صنعت هوانوردي فوق سبک خواهد شد صنعتي که پايه و مرجع ساخت و سازهاي بزرگ و صحنه رشد و نموداري استعدادهاي جوانان فهيم کشور عزيزمان خواهد بود.
اکنون با کسب اين امتياز زرين در دفتر کار خود مي رويم تا با مشارکت شرکت هوافضاي درنا ٬ شرکت آسمان گستر ٬ باشگاه بالهاي طلا ئي و حمايتهاي بي شائبه مديران عاليرتبه و دلسوز سازمان هواپيمائي کشوري به خصوص رياست محترم کميته نظارت بر وسايل پرنده فوق سبک و معاونت محترم استاندارد سازمان و با بهره از تدابير خوش انديش رياست محترم سازمان ٬ محيطي پر شکوه و مفرح براي علاقه مندان فراهم و به ياري يکديگر موجبات تحولي شگرف و درخور شخصيت ايراني هميشه پرافتخار و غني را پديد آوريم.باشد تا خاورميانه را داراي بزرگترين مجموعه هوانوردي فوق سبک و آرزوي اين افق بلند را در روح جوانان و علاقه مندان ايران اسلامي به طلوعي گرم مزين نمائيم.