سلام دوستان
می خواستم بپرسم کسی می دونه چرا با اینکه پرواز های بجنورد از نظر مسافر همیشه پر هستند ولی آسمان یه مدت پرواز های جمعه و دوشنبه رو کنسل کرده و پرواز امروز پنجشنبه 25 ام هم معلوم نیست چی شده!
دوستان اگه کسی می دونه بگه ممنونش می شم