اختصاص اعتبار جدید به هواپیمایی هما
.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای با اختصاص مبلغ 80 میلیارد و 700 میلیون ریال در اختیار شرکت هواپیمایی هما موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اختصاص مبلغ 80 میلیارد و 700 میلیون ریال با عنوان « استرداد مالیات شرکت‌های هما و آسمان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ هما موافقت نمود تا پس از مبادله موافقتنامه و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.