سلام
کسی شماره تلفن فرودگاه آزادی قزوین رو داره؟ آدرس دقیقش چیه؟ چه وقتی برم اونجا بیشتر به نفعمه؟ چه آموزشگاه هایی تو اون فرودگاه فعال هستند و چه نوع آموزشی میدهند؟