یه سوال،،،،کسی میدونه واسه بیمه کردن هواپیما مسافربری سالانه چقدر پرداخت میشه?