ارسال ماهواره به فضا برای تامین ناوبری بازی های المپیك چین

مقامات سازمان فضایی چین اعلام كردند برای تامین ناوبری بازی های المپیك قصد ارسال یك ماهواره به فضا دارند.
این ماهواره كه تا تابستان سال 2008 در مدار قرار خواهد گرفت ،برای راه اندازی یك سیستم جدید ناوبری و حل مشكل ترافیك در بسیاری از بخش های این كشور به كار گرفته خواهد شد.

[align=center][/align]

طراحی و ساخت این ماهواره به پایان رسیده است. این ماهواره در كنارجی پی اس و سیستم ناوبری روس ها (گلوناس) به كار گرفته خواهد شد.
منبع: www.Takeoff.ir
لینک اصلی