پخش مستقيم نخستين راهپيمايي فضانوردان چيني در فضا

تهران / واحد مرکزي خبر / علمي 86/11/05
چين در نظر دارد نخستين راهپيمايي فضانوردان خود را در فضا به طور زنده و مستقيم پخش کند.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از پکن، يوان جي رئيس فرهنگستان فناوري هاي پروازهاي فضايي شانگهاي در جلسه مجمع شهرداري شانگها گفت: فضاپيماي شنجو هفتShenzhou VII قادر است به طور مستقيم راهپيمايي فضانوردان چيني را که براي امسال پيش بيني شده است پخش کند و به زودي درباره اين که اين رخداد فضايي به طور مستقيم پخش شود تصميم گيري مي شود.
اين فرهنگستان چيني مسئول انتقال تصاوير و سيگنال هاي صوتي شنجو هفت خواهد بود.