[align=center][size=x-large]سود شركت هواپيمايي ايرچاينا سه برابر افزايش يافت[/size][/align]
.
سود شركت هواپيمايي اير چاينا طي شش ماه نخست 2007 ميلادي بيش از سه برابر افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري فارس ، بي بي سي ضمن اعلام اين خبر افزود: رشد تقاضاي مسافر و افزايش ارزش يوان مهمترين علل افزايش چشمگير سود اين شركت به شمار مي رود . سود شركت ايرچاينا در اين مدت به بيش از 57/1 ميليارد يوان معادل 102 ميليون پوند رسيده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل كمتر از 458 ميليون يوان بوده است . افزايش رشد اقتصادي و سطح درآمد مردم ، موجب رشد تقاضاي مسافرتهاي هوايي در چين شده است. ميزان مسافرتهاي هوايي در چين در شش ماه نخست امسال بيش از 16 درصد افزايش داشته است. ايرچاينا سال گذشته بيش از 34 ميليون مسافر جابجا كرده است.