رحمتی : ایمنی هواپیماهای ایران خوب استوزیر راه و ترابری وضع ایمنی هواپیماها را در چند سال اخیر بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت هوایی ایران از منظم ترین صنایع کشور است.

واحد مرکزی خبر : رحمتی در حاشیه چهارمین همایش ایمنی هوانوردی در جمع خبرنگاران گفت : صنعت هوانوردی کشور با داشتن بالاترین فناوری باید ارتقای ایمنی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود : جای هیچ ریسکی در صنعت هوایی کشور وجود ندارد و هرگونه تخطی از استانداردهای هوایی به بروز سانحه منجر می شود.

رحمتی ارتقای آموزش ، استاندارد گذاری های مدرن، رعایت مقررات هوایی و تامین هواپیما را در صنعت هوانوردی کشور مهم دانست و بر ضرورت کاهش تاخیر پروازها تاکید کرد.

وزیر راه و ترابری گفت : صنعت هوایی کشور باید فعالیت های بیشتر از حد معمولی گسترش دهد تا نیازهای هوایی کشور برطرف شود و ایمنی پرواز هواپیماها افزایش و تاخیر پروازها کاهش یابد.

رحمتی همچنین درباره ضرورت بکارگیری مدیریت واحد ایمنی در صنعت هوایی کشور گفت: این نوع مدیریت هم اکنون در سرلوحه بخش هوایی کشور قرار دارد و ساماندهی و رعایت استاندارد های ایمنی، مسئولیت نظارت و هدایت شرکت های هواپیمایی در صنعت هوایی بر عهده سازمان هواپیمایی کشور است.