سال 2006 | 556 صفحه | ISBN: 9780817644376 | 7 MB |
معرفی:
کتاب “دینامیک پرواز فضایی” ارائه واحدی فراهم می‌کند که میان پرواز جوی و پرواز فضایی تبعیض قائل نمی‌شود.
این کتاب شرح می‌دهد که دو رشته، از مجموعه یکسان اصول فیزیکی تکامل یافته است و طیف وسیعی از مفاهیم حیاتی را در یک ارائه دقیق قابل دسترس و در عین حال به سبک ریاضی معرفی می‌کند.
این کتاب، نمونه‌های عددی مبتنی بر MATLAB و Simulink و شبیه‌‌سازی‌های دنیای واقعی بسیاری را ارائه می‌دهد.
کتاب “دینامیک پرواز فضایی” مملو از تصاویر، تمرینات آخر فصل و راه حل‌های منتخب می‌باشد و در درجه اول به‌عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی پیشرفته و دانشجویان مبتدی سطح کارشناسی ارشد، مفید می‌باشد.


کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى‌دانید. "مُنْتِسکیو"