سال 2014 | 846 صفحه | ISBN: 9781118636473 | 38 MB |
معرفی:
کتاب کاملا به‌روزشده “فناوری ماهواره” هم فناوری و هم کاربردهای آن‌ها را پوشش می‌دهد. این کتاب جامع، یک منبع مختصر درباره ماهواره‌ها برای اهداف تجاری، علمی و نظامی می‌باشد.
این کتاب با ارائه معرفی اصول، قبل از پوشش مدارها و مسیر‌ها، راه‌اندازی و عملیات در مدار، سخت‌افزار، تکنیک‌ها ارتباطی، تکنیک‌های دسترسی چندگانه و پیوند اصول طراحی؛ فناوری ماهواره را کاملا شرح می‌دهد.
کتاب پیش رو یک بررسی کامل از کاربردهای ماهواره ازجمله سنجش از دور و کاربردهای نظامی، کاربردهای کنترلی و علمی، فراهم می‌کند و همچنین خلاصه‌ای فراگیر در زمینه ماهواره‌ها و وسایل راه‌اندازی ماهواره ارائه می‌دهد.


هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. "ساموئل اسمایلز"