سلام
من بعد از ری اینستال کردن شبیه ساز همچین مشکلی برام پیش اومد