سال 2007 | 277 صفحه | ISBN: 9783540725343 | 15 MB |
معرفی:
تشکیل کهکشان‌ها یکی از بزرگترین معماها در نجوم است، راه حل در اعماق فضا و زمان نهفته است، اما پیامدهای عمیقی برای جهانی که امروزه مشاهده می‌کنیم؛ دارد. این کتاب به بحث در مورد آغاز روند مشاهدات و محاسبات کیهانی پرداخته است و نظریه‌های مختلف شکل‌گیری کهکشان را مورد بررسی قرار داده و نشان ‌می‌دهد هر تئوری در توضیح آنچه ما در واقعیت مشاهده می‌کنیم، کجا موفق است و یا کجا رد می‌شود. علاوه‌براین، کتاب پیش رو به آنچه ممکن است ما در مورد عصر شکل‌گیری کهکشان‌ها از نسل‌های جدید و آتی تلسکوپ‌ها و تکنولوژی، انتظار داشته باشیم؛ پرداخته است.


کتابی که می‌خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. "جیمز مک واش"