برای تکمیل طرح های عمرانی در دست اجرای فرودگاه همدان از محل منابع ملی و استانی 280 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر فرودگاه همدان گفت : این میزان اعتبار برای تکمیل پایانه زیارتی ، برج مراقبت پرواز و ساختمان عملیاتی فرودگاه است.
کیخایی افزود: طرح های عمرانی برج مراقبت پرواز و ساختمان عملیاتی فرودگاه همدان به طور میانگین با 40 درصد پیشرفت و عملیات عمرانی ترمینال زیارتی فرودگاه همدان هم با بیش از 10 درصد پیشرفت عملیات اجرایی در حال ساخت است .
وی با بیان اینکه اعتبار طرح ترمینال زیارتی فرودگاه همدان از محل منابع مالی شرکت فرودگاه های کشور تامین شده است افزود : این طرح به همراه برج مراقبت پرواز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا 18 ماه آینده به بهره برداری می رسد.
فرودگاه همدان در پنج کیلومتری شهر همدان قرار دارد و ماهانه سه هزار مسافر از طریق این فرودگاه جابجا می شوند.