درود...
دوستان اگر کسی GPWS بزای 310 مدل TOM داره لطف کنه...من callout میخوام...
ضمنا حرفه ای ترین 310 کدومه ؟