برای خلبانی بین هوانوردی تهران. و اموزشگاه خصوصی کدام بهترهلطفا اگه اطلاعات موجه دارید جواب بدید تشکر