ممکن است روسیه در اواخر سال 2018 یک ماهواره ایرانی شناسایی زمین را با موشک "سایوزگ به فضا پرتاب کند.

لئونید ما کریدنکو، مدیر کل شرکت ماهواره سازی روسی VNIIEM Corporation ضمن اعلام این مطلب ابراز امیدواری کرد قرار داد مربوطه تا اواسط آوریل امسال امضا شود.