سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) تصویری از سحابی گسیلشی ان جی سی 4357 منتشر کرد.

این تصویر در نتیجه تبدیل چندین تصاویر به دست آمده از رصدخانه ها و تلسکوپ های مختلف به یک عکس ساخته شده است.اخترشناسان ناسا به دلیل انواع رنگ های مختلف و بسیار زیبا در این تصویر، آن را "سرزمین عجایب" نامگذاری کرده اند.

سحابی گسیلشی ان جی سی 4357 در نزدیکی ان جی سی 4334 در صورت فلکی کژدم قرار دارد.به این سحابی، سحابی "جنگ و صلح" هم گفته می شود.


https://ir.sputniknews.com/world/201612212085234/