این شرکت همچنین در حال مذاکره با یک شرکت آلمانی برای اجاره سه ساله سه فروند هواپیمای بوئینگ 738 است.شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت انگلیسی رولزرویس در زمینه خرید تعدادی موتور Tay-۶۵۰ و تسهیل در تأمین قطعات یدکی برای تعمیر موتور

در ایران توافق کرد.
توافق هواپیمایی آسمان با شرکت انگلیسی رولزرویس برای خرید تعدادی موتور هواپیمای فوکر اعلام شد :

«به دلیل کم بودن سهم آمریکا در ساخت موتورهای هواپیمای فوکر نیازی به مجوز اوفک نیست. هواپیمایی آسمان تعدادی موتورر فوکر 100 از

شرکت رولزرویس انگلیس خریداری کرده است.