امکان دور زدن ماه به وسیله سفینه ی فضایی «سایوز» برای اولین بار در بازار بین المللی هوافضا در سالهای ۲۰۲۱-۲۰۲۲ معرفی می شود.


اسپوتنیک به نقل از ولادیمیر سونتسف ، رئیس کل شرکت موشکی و صنایع فضایی انرگیا این خبر را منتشر کرد.

سونتسف گفت:« سخن در خصوص چرخیدن به دور ماه است.

من فکر می کنم که تا سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ شرکت انرگیا برای اولین بار این خدمات را به بازار بین المللی ارائه خواهد کرد.»وی خاطر نشان نمود که پرواز توریستی ممکن است ۵ تا ۶ سال پس از عقد قرارداد صورت گیرد و شرایط آن با نامزدهای بالقوه بحث و بررسی خواهد شد.

سونتسف افزود که برای اجرای پروژه دو پرتاب پشت سر هم صورت می گیرد. سوخت سفینه برای اصلاح مسیر استفاده خواهد شد.