سرپرست هیئت کاوش و تعیین عرصه و حریم تپه پرگان از آغاز فصل دوم کاوش برای کشف یک رصدخانه ساسانی در ایران خبر داد.


به‌ گزارش اسپوتنیک : شناسایی تپه پرگان در سال 1384 در بررسی‌های باستان‌شناختی شهرستان بستک صورت گرفت و شکل آن و وجود خندق

اطرافش موجب ارائه طرح اولیه کاوش تپه به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان هرمزگان و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری شد.

اسدی با اشاره به انجام گرفتن فصل نخست کاوش تپه پرگان در سال 1390 گفت: با توجه به شکل ویژه تپه و سفال‌های سطحی، به‌نظر می‌رسید تپه پرگان

به دوره ساسانیان تعلق داشته باشد و بررسی‌های دقیق‌تر هم این فرضیه را تأیید کرد.وی در ادامه به کشف یک سازه سنگی مدور روی تپه پرگان در فصل نخست کاوش اشاره کرد و افزود: احتمال می‌رود این سازه سنگی یک رصدخانه نجومی

باشد؛ بنابراین برای بررسی و شناسایی دقیق‌تر این بنا و تعیین کاربرد آن دومین فصل کاوش تپه پرگان را آغاز کردیم.

کاوش و تعیین عرصه و حریم تنپ پرگان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام می‌شود.