در اینده نزدیک تا دور کدام حوادث فاجعه بار رخ خواهند داد؟

به گزارش « اسپوتنیک» در اینده نزدیک تا دور حوادث فاجعه باری که ممکن است رخ بدهد .
1- گرم شدن اب و هوا و ذوب شدن یخها و بالا امدن سطح دریاها و اقیانوس ها و حذف کمی از سواحل و .....

2- دوره جدید یخبندان فراخواهد رسید و آبشار نیاگارا ناپدید خواهد شد.

3- زمین با شهاب سنگی به قطر یک کیلومتر تصادم خواهد کرد .

4- ابر آتشفشان فوران خواهد کرد.

5- ستاره « ابط الجوزا» به ابر ستاره جدیدی مبدل خواهد شد.

6- « فوبوس» بر سطح مریخ سقوط خواهد کرد .

7- شهاب سنگی به قطر 10 کیلومتر با سیاره زمین تصادم خواهد کرد

8- «زحل» بطور کامل حلقه خود را از دست خواهد داد.

9-تابش شدید گاما رخ خواهد داد که قادر به نابودی لایه اوزون در زمین خواهد بود. درخشش نور خورشید بیشتر خواهد شد که باعث تغییر اقلیم خواهد شد.

10-سطح دی اکسید کربن بشدت کاهش خواهد یافت که در نتیجه فرایند « فتوسنتز» غیرممکن خواهد بود.

11- و بالاخره به دلیل تاثیر گلخانه ای، اقیانوس های جهان ناپدید خواهند شد.