سیاره مرموز بزرگتر از مشتری است.

به گزارش « اسپوتنیک» به نقل از نشریه « ScienceAlert» اخترشناسان آمریکایی از دانشگاه « لیهای» پنسیلوانیا سیاره عظیم گازی را کشف کردند که

بزرگتر از مشتری است. اما «کف مانند» است و دانشمندان نمی توانند توضیحی برای آن ارائه بدهند.

این سیاره که KELT-11b نامیده شده است، در فاصله 230 سال نوری از زمین قرار دارد.مطابق با ارزیابی محققان، این سیاره 40 درصد بزرگ تر از مشتری و 5 بار سبک تر از آن است.

بعلاوه سیاره فراخورشیدی دارای جو بسیار ضخیمی است.

سیاره مذکور به دور ستاره KELT-11 می چرخد که بزودی اندازه آن بزرگ تر خواهد شد. در 100 میلیون سال آینده لایه های بیرونی سیاره سرخ آن را

خواهد بلعید. زیرا خیلی نزدیک به خورشید خود قرار دارد. یک چرخش بدور ستاره خود کمتر از 5 روز طول می کشد.