به گزارش اسپوتنیک با استناد به مقاله منتشره در مجله« آکادمی علوم واشنگتن»، سیگنال مشهور« Wow!» که در سال 1977 میلادی در چارچوب برنامه

انستیتوی کشف تمدن های غیرزمینی باعنوان مخفف«ستی — SETI» دریافت شد،از طرف موجودات فضایی ارسال نشده بود، بلکه نتیجه روندهای فیزیکی

داخل«دم شهاب سنگ»ی بود که به زمین نزدیک شده بود.

به گفته فضانورد آنتونیو پریس، در لحظه ای که فضانوردان « ستی» سیگنال«Wow!»را به ثبت رساندند، در صورت فلکی «قوس» که سیگنال از آنجا به زمین

رسید، دو شهاب سنگ قرار داشت: 266P/Christensen و 335P/Gibbs. سیگنال از آنجا به زمین رسید .در سال 2017 میلادی پریس سعی کرد به این موضوع پی ببرد که شهاب سنگ ها چه نوع امواج رادیویی پخش می کنند و آیا آنها شبیه سیگنال «Wow!»

هستند. معلوم شد فقط شهاب سنگ 266P/Christensen چنین سیگنالی ارسال کرده است.

از اینرو سیگنال از شهاب سنگ و نه موجودات فضایی دریافت شده است. اما فضانوردان «ستی» با این نظریه موافق نیستند و متذکر شدند که سیگنال مذکور

فقط یک دقیقه ادامه داشت، درحالی که امواج رادیویی شهاب سنگ ها بطور دائم پخش می شود.