دانشمندان ناسا در این سازمان ماهواره کاسینی را به منظور مورد مطالعه قرار دادن سیاره زحل به این سیاره فرستادند تا با عکس‌هایی که این ماهواره از سیاره زحل و قمر آن می‌گیرد، این سیاره را مورد مطالعه قرار دهند. این ماهواره که از سال 2013 به زحل فرستاده شده است، تصاویر زیادی را برای ناسا فرستاده است که تعدادی از آن‌ها را می‌بینید.

منبع:باشگاه خبرنگاران جوان