باستان شناسان در حفاری های خود با جسد مومیایی شده یک موجود فرازمینی مواجه شده اند.

به گزارش اسپوتنبک، بدن مومیایی یافته شده با آناتومی بدن انسان عادی بسیار متفاوت است.

کانال تلوزیونی آنلاین پرو برنامه مستندی از این موضوع تهیه نموده است.
موجودی مومیایی هفته گذشته در نزدیکی یکی از شهرهای پرو یافت شده است. جسد وی با پودر سفید مومیایی شده بود.

بر اساس نظر برخی محققان، این مومیایی مربوط به یک انسان با جهش DNA است.