سال 2018 مبارک.

بنده این سال را به همه هموطنان مسیحی و مسیحیان جهان و مردم جهان تبریک میگوییم .

و امیدوارم سالی با نواوری و پیشرفت همراه باشد .

البته از رویدادهای مهم به تحویل بوئینگ 10-787 و ایرباس 1000-350 و جام جهانی 2018 روسیه میتوان اشاره کرد .