باسلام
بنده یکی از دندان هام قبلا افتاده بود و بعد به جاش امپلنت کردم .
آیا در تست خلبانی که برای ورود به نیروی هوایی ازم گرفته میشه به این مورد ایراد می گیرن ؟