پس از ماه گرفتگی بسیار جذاب در صبحگاه پنجشنبه دوم اسفند ماه، باز هم آسمان صبحگاه میزبان رویداد جالب دیگری است. این بار مقارنه دو سیاره‌ی زهره و عطارد. اگر به یاد داشته باشید در چند هفته گذشته مقارنه مشتری و زهره چه غوغایی در بین رصدگران و عکاسان آسمان شب به راه انداخته بود. اما این بار مقارنه بین سیاره زهره و عطارد روی می‌دهد. عطارد سیاره‌ای است که دیدن آن در هر زمان امکان پذیر نيست. با توجه به نزدیکی این سیاره با خورشید، همیشه در کنار خورشید و در افق قرار دارد.

در این چند روز صبحگاه، اگر قبل از طلوع مهر تابان، نگاهی به افق شرقی و نزدیکی مکان طلوع خورشید بیندازید، جسم نورانی را مشاهده خواهید نمود که همان سیاره زهره یا نگین درخشان آسمان است. سیاره عطارد در نزدیکی افق و پایین‌تر از زهره است و دیدن آن کمی مشکل خواهد بود. اما با گذشت چند روز جدایی زاویه‌ای عطارد از خورشید بیشتر می‌شود و وضعیت رصدی آن به وضعیت مطلوبی خواهد رسید.

اگر از رصدگران صبور باشید می‌توانید نزدیک شدن این دو سیاره به یک دیگر را مشاهده کنید، تا اینکه در صبحگاه روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۷و ۸ اسفند ماه، صورت فلکی جدی (بزماهی) میزبان مقارنه دو سیاره عطارد و زهره با جدایی زاویه ای ۱ درجه و ۱۰ دقیقه خواهد بود. در این مقارنه قدر سیاره زهره ۳.۹- و قدر سیاره عطارد ۰.۳ است. اگر با تلسکوپ به این مقارنه بنگرید قرص سیاره زهره و قرص بسیار کوچک سیاره عطارد را می‌توانید به وضوح مشاهده کنید.

Nojum.ir
نقشه‌ی رصدی مقارنه