برای نخستین بار در یک سیاره فراخورشیدی مولکول‌های آلی – به شکل متان- کشف شدند. این سیاره‌ی غول پیکر آنقدر به ستاره‌ی مادر نزدیک است که متان تحت این شرایط نمی‌تواند نشانه‌ای از حیات باشد، اما به هر حال این کشف باعث امیدواری است تا منجمان روزی بتوانند موفق به تحلیل جو سرزمین‌های زمین‌گون شوند.

سوزاندو منجم از موسسه «کلتک» آمریکا و یک منجم از دانشگاه لندن با استفاده از تلسکوپ فضایی «هابل»(HST) به رصد سیاره‌ی غول پیکر« HD ۱۸۹۷۳۳b » پرداختند. این سیاره کمی سنگین‌‌تر از مشتری است و در فاصله‌ی ۶۳ سال نوری از زمین قرار دارد.

از آنجا که این سیاره از زاویه‌ی دید ناظر زمینی از مقابل ستاره‌ی مادرش عبور می‌کند، لذا مقداری از نور ستاره بطور تناوبی توسط جو سیاره فیلتر می‌شود، بدین معنی که عناصر شیمیایی جو آن، بعضی طول موج‌های خاص از نور ستاره را جذب می‌کنند.

مشاهدات انجام شده توسط این منجمان ضمن تایید کشف اولیه‌ی بخار آب، وجود گاز متان را نیز آشکار کرده است.

به خاطر اینکه سیاره‌ی HD ۱۸۹۷۳۳b با فاصله‌ای معادل ۱/۰ (یک دهم) فاصله‌ی عطارد از خورشید (حدود ۸/۵ میلیون کیلومتر) بسیار نزدیک به ستاره‌ی مادر گردش می‌کند، لذا این سیاره بسیار داغ بوده و دمای جو آن حدود ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد است.

«سارا سیگر»(Sara Seager) از MIT که خود در این پژوهش شرکت نداشته است، می گوید:" این کشف بسیار شگفت انگیز است. وقتی دما تا این حد زیاد باشد، کربن در این شرایط بایستی عمدتا به شکل مونوکسیدکربن (CO) وجود داشته باشد نه متان".

عده‌ای معتقدند که بعضی فرآیندهای شیمیایی که شاید هنوز بطور کامل برای ما مشخص نشده‌اند، باعث متمركز شدن متان در بخش‌هاي سردتر جو و يا مستقيما باعث توليد بيشتر متان شده باشند. در این رابطه سارا سیگر معتقد است که وجود متان ممکن است به این معنا باشد که این سیاره احتمالا غنی از کربن است.

چنین ترکیبی از وجود آب و مولکول‌های آلی در جایی با شرایط جوی بهتر (نسبت به سیاره‌ای با چنین جو سوزاننده‌ای)، می‌تواند نوید بخش حیات در جایی غیر از این کره‌ی خاکی باشد.


منبع : نيوساينتيست