بسمه تعالی
با سلام

رش برف سنگين در شيکاگو آمريکا، پروازهاي فرودگاه اين شهر را به عنوان دومين فرودگاه پرتردد امريکا، با تاخيرهاي طولاني مواجه کرده است.


شبکه سي ان ان در خبري از بارش برف سنگين و سرماي شديد در برخي از مناطق امريکا خبر داد و گفت: بارش برف سنگين در شيکاگوي امريکا اين منطقه را سفيد پوش کرده و باعث شد که پروازهاي فرودگاه شيکاگو با تاخيرهاي طولاني مواجه شوند.

شبکه سي ان ان همچنين گفت: برخي گزارشها نشان مي دهد زمستان امسال بارش برف در اين منطقه در مقايسه با زمستان هاي گذشته بسيار بيشتر بوده است .

شبکه سي ان ان همچنين وزش باد را يکي ديگر از مشکلات جوي امريکا در مناطق مختلف اين کشور ذکر کرد و گفت: وزرش بادهاي شديد علاوه برانکه صدها پرواز را از فرودگاههاي مناطق مختلف بويژه در مناطق مرکزي وشرقي امريکا لغو کرده است همچنين باعث شده که پروازها با تاخيرهاي طولاني انجام شود.

خبرنگار سي ان ان همچنين گفت: وزش بادهاي سنگين در روزهاي اينده باعث خواهد شد که مناطق بيشتري در شمال و مرکز ايالت جورجياي امريکا با قطعي برق مواجه شوند.

منبع: واحد مرکزی خبر - سه شنبه 7 اسفند 86 - ساعت خبر 21:09