استارلوکس تایوان سفارش 5 فروند ایرباس 359 داد .

همچنین 12 فروند ایرباس 1000-350 داد .


( البته 10 فروند هم ایرباس 321 نئو سفارش داد .)


این هواپیما جایگزین بوئینگ 744 و 773ER و 332 و 333 ایرلاینهای تایوان میشود