دلتا ایرلاینز امریکا که جوانترین و بزرگترین دارنده بوئینگ 752 درجهان است تمام ناوگان خود را به فروش و از دور خارج میرسانداین ایرلاین 97 فروند بوئینگ 752 دارد که محصول 1991 تا 2004 است .

تقریبا 33 درصد کل بوئینگ 752 مسافربری جهاناین هواپیما با ایرباس 223 و 321 و 321 نئو جایگزین خواهد شد .