خط تولید هواپیمای نیمه پهن پیکر بوئینگ 739ER بسته میشود .

این هواپیما سفارشی ندارد و 505 فروند تولیدی 495 فروند در حال پرواز است .از سال 2007 تا 2019و با ایرباس 321 نئو و بوئینگ 739 مکس و 10-737 مکس و ام اس 213 و سی 919 جایگزین میشود .

بوئینگ 788 دوربرد هم چند ده سفارش باقیمانده دارد و از 363 فروند تولیدی 259 فروند در حال پرواز است .از سال 2011 تا 2021و با ایرباس 321 ایکس ال ار و 333 نئو و بوئینگ 789 و سی 929 جایگزین میشود .

بوئینگ 773ER افسانه ای هم چند تا 20 سفارش باقیمانده دارد .و تقریبا تمام ان در حال پرواز است و چند فروند در نوبت اوراقاز سال 2004 تا 2020

و با ایرباس 333 نئو و 359 و 1000-350 و بوئینگ 789 و 10-787 و 777X سی 929 و ایلیوشین 96 دو موتور جایگزین میشود .

بوئینگ 748 هم خط تولید ان بسته است .و تمام 47 فروند ان در حال پرواز است .

از 2012 تا 2017و با ایرباس 333 نئو و 359 و 1000-350 و بوئینگ 789 و 10-787 و 777X سی 929 و ایلیوشین 96 دو موتور جایگزین میشود .